Угода користувача

Цей документ «Угода» є пропозиція ФОП завдяки Роману В'ячеславовичу (далі - «Правовласник») укласти безоплатний договір на інформаційне обслуговування на викладених нижче умовах.

1. Загальні положення

1.1. У цьому документі та випливаючим або пов'язаним з ним відносинах Сторін застосовуються такі терміни та визначення:

а) Сервіс - сукупність функціональних можливостей програмно-апаратних засобів Правовласника, включаючи Сайт та Контент, до яких Користувачеві надається доступ з метою інформаційного обслуговування.

б) Сайт - автоматизована інформаційна система, доступна в мережі Інтернет за адресою (включаючи піддомени) http://112ua.cz.

в) Користувач - ви та / або інша особа, в інтересах якої ви уклали цю Угоду з Правовласником відповідно до вимог чинного законодавства і цієї Угоди.

г) Контент - будь-які інформаційні матеріали, включаючи текстові, графічні, аудіовізуальні та інші матеріали, до яких можна отримати доступ з використанням Сервісу.

1.2. Використання вами Сервісу будь-яким способом і в будь-якій формі в межах його оголошених функціональних можливостей, включаючи:

  • перегляд Контенту в рамках Сервісу;
  • оформлення передплати на інформаційну розсилку;
  • напрямок повідомлення з використанням онлайн-форм на Сайті;
  • звернення в службу підтримки Сайту за реквізитами, розміщеним на Сайті;
  • інше використання Сервісу,

створює договір на умовах цієї Угоди і зазначених в ньому обов'язкових для Сторін документів відповідно до положень Адміністративного кодексу України.

1.3. Скориставшись кожній із зазначених вище можливостей по використанню Сервісу ви підтверджуєте, що:

а) Ознайомилися з умовами цієї Угоди та зазначених в ньому Обов'язкових документів в повному обсязі до початку використання Сервісу.

б) Чи приймаєте всі умови цієї Угоди та зазначених в ньому Обов'язкових документів в повному обсязі без будь-яких вилучень і обмежень з вашого боку і зобов'язуєтесь їх дотримуватись або припинити використання Сервісу.

2. Загальні умови користування Сервісом

2.1. Обов'язковою умовою укладення цієї Угоди є повне і беззастережне прийняття і дотримання Користувачем у встановлених нижче випадках вимог і положень, визначених такими документами («Обов'язкові документи»):

а) Політика конфіденційності, розміщена і / або доступна в мережі Інтернет за адресою http://112ua.cz, яка містить правила надання та використання конфіденційної інформації, включаючи персональні дані Користувача.

2.2. Правовласник має право встановлювати ліміти та вводити інші технічні обмеження використання Сервісу, які час від часу будуть доводитись до відома користувачів у формі та способом за вибором Правовласника.

3. Обмеження

Погоджуючись з умовами цієї Угоди користувача, ви розумієте і визнаєте, що:

3.1. До відносин Сторін з надання Сервісу на безоплатній основі не підлягають застосуванню положення законодавства про захист прав споживачів.

3.2. Оскільки Сервіс знаходиться на стадії постійного доповнення та оновлення нових функціональних можливостей, форма і характер послуг, що надаються можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача. Правовласник має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання послуг (або будь-яких окремих функцій у рамках послуг) всіх Користувачів взагалі або вам, зокрема, без вашого попереднього повідомлення.

3.3. Користувач не має права самостійно або із залученням третіх осіб:

  • копіювати (відтворювати) в будь-якій формі та у спосіб входять до складу Сервісу Правовласника програми для ЕОМ і бази даних, включаючи будь-які їх елементи та Контент, без отримання попередньої письмової згоди їх власника;
  • розкривати технологію, емулювати, декомпілювати, аналізувати, дешифрувати, і проводити інші аналогічні дії з Сервісом;
  • створювати програмні продукти і / або послуги з використанням Сервісу без отримання попереднього дозволу Правовласника.

3.5. При виявленні помилок в роботі Сервісу або в розміщеному на ньому Контенті повідомте про це Правовласнику за адресою, вказаною в реквізитах або окремо на Сайті для служби підтримки.

4. Повідомлення

4.1. Користувач погоджується отримувати від Правовласника на електронну адресу та / або абонентський номер телефону, вказаний вами при роботі з Сервісом, інформаційні електронні повідомлення (далі - «нотіфікатор»).

4.2. Правовласник має право використовувати нотіфікатор для інформування Користувача про зміни і нові можливості Сервісу, про зміну Угоди або зазначених в ньому Обов'язкових документів, а також для розсилок інформаційного або рекламного характеру.

5. Інші умови

5.1. Справжня Угода Користовача, порядок його укладення і виконання, а також питання, не врегульовані цією Угодою, регулюються чинним законодавством України.

5.2. Все споры по Соглашению или в связи с ним подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Правообладателя в соответствии с действующим законом Украины.

5.3. Ця Угода може бути змінена або припинена Правовласником в односторонньому порядку без попереднього повідомлення Користувача і без виплати будь-якої компенсації в зв'язку з цим.

5.4. Чинна редакція цієї Угоди розміщена на Сайті Правовласника та доступна в мережі Інтернет за адресою http://112ua.cz

6. Оплата

6.1. При скоєнні успішної оплати за послуги надані на сайті 112UA, платнику кошти не повертаються.
6.2. Всі валютні транзакції здійснюються в національній валюті гривні відповідно до курсу НБУ

7. Юридичні дані

ФОП БЛАГОДАРЬОВ РОМАН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
ЄДР: 3224402139
Адреса: 65114, Одеська обл., М.Одеса,
Проспект Академіка Глушка, 22